top of page
rozvoj týmu
teambuilding

Cesta ke spokojenému a výkonnému týmu.
 

Jsme průvodci na cestě ke spokojenému a výkonnému týmu. Tím je pro nás takový tým, pro který platí

 • Lidé si v něm navzájem věří.

 • Všichni se angažují ve věcných konfliktech týkajících se nápadů. 

 • Berou rozhodnutí a akční plány za svůj závazek. 

 • Lidé navzájem vyžadují zodpovědnost v plnění domluvených úkolů.  

 • Kolektiv i jednotlivci jsou pozorní k výsledkům.

 • Vládne zde otevřená komunikace a kultura otevřené zpětné vazby. 

 

K rozvoji využíváme silný zážitek skrze herní situace.Ty na první pohled nesouvisí s prací. To, co lidé během aktivity prožívají, však reálné je. Jde především o vzniklé emoce, způsob komunikace, naučené modely chování, způsoby řešení problémů, rozhodování, rozdělení práce a týmových rolí a další procesy. To vše odráží skutečné fungování týmu. Na této zkušenosti stavíme, učíme lidi vnímat, reflektovat a přenášet poznatky do praxe. 

výkon - radost 
- učení

Při realizaci teambuildingu klademe vyvážený důraz na tři oblasti - radost, výkon a učení, které jsou nezbytné nejen pro úspěšný teambuilding, ale hlavně pro každodenní fungování v práci. Díky reálné zkušenosti si lidé přenáší tento poznatek zpět do své reality. 

 

 • Radost je klíčovým prvkem na našich kurzech. Pokud jsou účastníci programem zaujatí a mají ze společné činnosti radost, pak mají chuť na sobě pracovat a dále se rozvíjet. 

 • Výkon je důvod, proč teambuilding děláme. Naším cílem je umožnit vašemu týmu být efektivní, výkonný a díky tomu dosahovat lepších výsledků a využívat potenciálu všech zapojených jedinců . 

 • Učení je proces, bez kterého by nebylo možné zvyšovat výkon. Učení věnujeme podstatnou část programu. 

kdy pro svůj tým potřebuji teambuilding
 • Do týmu přišli noví kolegové a potřebuji, aby se co nejdříve stali součástí týmu.

 • Mám skupinu lidí, která nespolupracuje, a potřebuji z nich vytvořit spokojený a výkonný tým.

 • Potřebuji analyzovat fungování týmu a zjistit, která témata z oblasti týmové spolupráce by bylo dobré posílit.

 • V týmu to neklape (neumíme řešit konflikty, bojíme se otevírat palčivá témata, objevuje se vzájemné neporozumění).

 • Tým se potřebuje rozvíjet v týmové spolupráci či některém její specifické oblasti.

Kontak rozvoj
bottom of page