simulace procesů
& projektů

Jak nám to ve firmě běží a jak by to běžet mohlo.

Je-li tým schopen vzájemně komunikovat, spolupracovat a poskytovat si vzájemnou zpětnou vazbu, můžeme začít pracovat na zefektivnění procesů a řízení projektů.

Prostřednictvím simulace vám pomůžeme odhalit, jak vám fungují ve firmě procesy. Díky simulaci dokážeme s nadhledem analyzovat to, co funguje, a kde jsou slabá místa. A najdeme společně možnosti, jak procesy zefektivnit.

Cenný pro vás bude váš osobní prožitek, díky kterému dochází ke změně postojů k procesům. U vašich lidí se tak může zvýšit chuť ke společné práci na jejich přijetí, zjednodušení a zefektivnění.

kdy mi to bude
užitečné
  • Potřebuji s nadhledem analyzovat procesy a následně zefektivnit procesy a řízení projektů.

  • Chci, aby lidi ve firmě pochopili důležitost procesů, aby je přijali a měli je rádi. 

pro koho je to užitečné

Top management

  • Analýza procesů z odstupu a nadhledu

  • Pochopení nutnosti změn

  • Získání podkladů pro budoucí zaváděné změny

Vedoucí oddělení

  • Pochopení nutnosti změny procesů

  • Definice konkrétních změn

  • Změna postoje ke změnám v procesech

Celé oddělení

  • Zavádění změn procesů do praxe

  • Změn postoje k významu a dodržování procesů